تازه ها
تازه ها . دانستني ها . تكنولوژي . اختراعات . رايانه . نرم افزار .....
تازه ها . دانستني ها . تكنولوژي . اختراعات . رايانه . نرم افزار .....

 
تاريخ : سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸

ميشل‌ از دوران‌ كودكي‌ علاقه‌ زيادي‌ به‌ تحصيل‌ داشت‌ و تا 16 سالگي‌ در زادگاهش‌ زندگي‌ كرد، سپس‌ به‌دانشگاه‌ <<مون‌ پليه‌>>براي‌ تكميل‌ تحصيلاتش‌ رفت‌. آن‌ زمان‌ بدين‌ شكل‌ بود كه‌ دانشجو بايد تمامي‌رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ را مي‌خواند و در آن‌ زمينه‌ تحقيق‌ مي‌كرد.
پس‌ او هم‌ به‌ تحصيل‌ رشته‌ پزشكي‌، نجوم‌، شعر و ادب‌ و حقوق‌ پرداخت‌ و پس‌ از پايان‌ تحصيلات‌ تنها رو به‌پزشكي‌ آورد و در شهر <<سالون‌>>سكني‌ گزيد و مطبي‌ داير كرد. ثمره‌ ازدواج‌ او دو فرزند بود، اما در آن‌زمان‌ طاعون‌ فرانسه‌ را فراگرفته‌ بود و سبب‌ شد كه‌ همسر و دو فرزند ميشل‌ به‌ اين‌ بيماري‌ مهلك‌ مبتلا شوند.
نوستراداموس‌ تا آن‌ زمان‌ بي‌دريغ‌ به‌ مردم‌ كمك‌ مي‌كرد و به‌عنوان‌ يك‌ پزشك‌ ماهر و فداكار محبوبيت‌داشت‌، اما پس‌ از مرگ‌ همسر و فرزندانش‌ او دست‌ از طبابت‌ كشيد و رو به‌ شعر و نجوم‌ آورد.
كم‌كم‌ اشعار و رباعياتش‌ جنبه‌ پيشگويي‌ پيدا كرد; زيرا او از رموز ستارگان‌ سخن‌ مي‌گفت‌ و به‌ سرنوشت‌اسفبار بشر افسوس‌ مي‌خورد. البته‌ زبان‌ شعري‌ او گنگ‌ و مبهم‌ بود و نياز به‌ تفسير داشت‌; چرا كه‌ آن‌ دوران‌با شعرا رفتار بدي‌ داشتند و براي‌ بيان‌ اشعار سياسي‌ و اجتماعي‌ متهم‌ به‌ مرگ‌ بودند. لذا نوسترا داموس‌ همه‌منظورش‌ را به‌ صورت‌ استعاره‌ و دو پهلو بيان‌ مي‌كرد. او علاوه‌ بر بيان‌ شعر، به‌ دليل‌ تسلط بر علم‌ ستارگان‌،سالنامه‌ و تقويم‌ نيز نوشت‌ و در آن‌ روزهاي‌ خوش‌يمن‌ و نحس‌ را ذكر كرد. البته‌ آن‌ها كه‌ اشعارش‌ رامي‌خوانند، متوجه‌ مي‌شوند كه‌ گنگ‌ و مبهم‌ است‌. داموس‌ تا آنجا پيش‌ رفت‌ كه‌ اشعارش‌ مورد توجه‌<<كاترين‌ دومديممي‌<; ملكه‌ فرانسه‌ قرار گرفت‌ و مدتي‌ پزشك‌ دربار شد.

داموس‌ در سال‌ 1555 كتاب‌ <<مانتوري‌>>را در ده‌ جلد چاپ‌ كرد و در هر جلد 100 رباعي‌ نوشت‌ و آنها رامنتشر كرد. او در كتاب‌هايش‌ به‌ پيشگويي‌ صدها سال‌ بعد نيز پرداخت‌. نوسترا در سال‌ 1566 به‌ پاريس‌رفت‌ و ازدواج‌ مجدد كرد كه‌ صاحب‌ يك‌ پسر شد كه‌ نام‌ خود را برروي‌ او گذاشت‌. پس‌ از مرگ‌ او بود كه‌يادگارهايش‌ در اختيار نسل‌هاي‌ بعدي‌ قرار گرفت‌.

زماني‌ كه‌ <<هانري‌ دوم‌>>پادشاه‌ فرانسه‌ در جريان‌ يك‌ دوئل‌ با <<كنت‌ مونتگمري‌>>در زمان‌ برگزاري‌ ازدواج‌دختر <<فليپ‌ دوم‌>>، پادشاه‌ اسپانيا جان‌ خود را از دست‌ داد، جامعه‌ شناسان‌ آن‌ زمان‌ لظهار كردند كه‌نوسترا داموس‌ چنين‌ اتفاقي‌ را در كتاب‌هايش‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ بود. در قرن‌هاي‌ بعدي‌ كه‌ بالن‌ توسط <<مون‌گلفيه‌>>اختراع‌ شد، باز هم‌ گفتند كه‌ وي‌ در كتاب‌هايش‌ اشاره‌ داشته‌ به‌ انساني‌ كه‌ پرواز مي‌كند. او دررباعيات‌ ديگرش‌ حتي‌ اشاره‌ به‌ فراز <<لوئي‌ شانزدهم‌>>و <<ماري‌ آنتوانت‌>>در جريان‌ انقلاب‌ كبير فرانسه‌داشت‌ كه‌ منجر به‌ دستگيري‌ و اعدام‌ آنها بود. او در شعري‌ ديگر به‌ جنگي‌ كه‌ هيتلر راه‌ انداخت‌ و همچنين‌ترور رئيس‌ جمهوري‌ امريكا <<جان‌.اف‌.كندي‌>>پرداخت‌ و حتي‌ بمب‌ اتمي‌ را كه‌ در ژاپن‌ فرود آمد، پيش‌گويي‌ كرد.
وي‌ پا گذاشتن‌ انسان‌ به‌ كره‌ ماه‌ و سقوطكمونيسم‌ را هم‌ اشاره‌ كرده‌ بود، اما جاي‌ پرسش‌است‌ زماني‌ كه‌ نوسترا داموس‌ اين‌ اشعار رانوشت‌، كشوري‌ به‌ نام‌ امريكا به‌ وجود نيامده‌ بود.آيا بعدها از نوشته‌هاي‌ او سوء استفاده‌ شده‌است‌؟ البته‌ نام‌ هيتلر در نوشته‌هاي‌ داموس‌ به‌چشم‌ نمي‌خورد، بلكه‌ به‌ نام‌ <<هيستر>>اشاره‌ شده‌كه‌ در صدد تسخير جهان‌ بوده‌ و دست‌ به‌ كشتاردسته‌ جمعي‌ زده‌ است‌. او در نوشته‌هايش‌ اشاره‌مي‌كند به‌ روزي‌ دو برج‌ فرو مي‌ريزد; برجهايي‌ دركنار ساحل‌... و به‌ همين‌ خاطر بود كه‌ پس‌ ازحادثه‌ 11 سپتامبر نوشته‌هاي‌ وي‌ دوباره‌ پرفروش‌شد. گرچه‌ عده‌اي‌ مي‌گويند نوشته‌هاي‌ او تحريف‌شده‌ است‌ و اين‌ اشعار ساختگي‌ است‌.
عده‌اي‌ از مفسران‌ مي‌گويند از اشعارنوستراداموس‌ چنين‌ استنباط مي‌شود كه‌ روزي‌اعراب‌ بردنياي‌ غرب‌ تسلط پيدا مي‌كنند.بدنيست‌ در پايان‌ اشاره‌اي‌ به‌ گفته‌هاي‌نوستراداموس‌ در آخرين‌ لحظات‌ عمرش‌ داشته‌باشيم‌ كه‌ مي‌گفت‌: براي‌ مدتي‌ طولاني‌ كسي‌ كارهاو حرف‌هاي‌ مرا نخواهد فهميد و قبول‌ نخواهدكرد، اما 500 سال‌ پس‌ از مرگ‌ من‌، همه‌ چيزروشن‌ مي‌شود، به‌ هر حال‌ مي‌گويم‌ كه‌ بالاخره‌خشنودي‌ بربشريت‌ غلبه‌ مي‌كند و دنيا از ظلم‌ وستم‌ پاك‌ خواهد شد.
چندي‌ پيش‌ به‌ مناسبت‌ 500 سالگي‌نوستراداموس‌ جشن‌ با شكوهي‌ به‌منظور يادبود ازاو و پيشگويي‌هاي‌ اسرارآميزش‌ در سن‌ رمي‌فرانسه‌ برگزار شد.
اما حال‌ مي‌خواهيم‌ بدانيم‌ اين‌ پيشگويي‌ها دررابطه‌ با آخرالزمان‌ چيست‌. آيا از اين‌ پيشگويي‌هابراي‌ آماده‌ سازي‌ افكار عمومي‌ به‌ نحو احسن‌دول‌ غربي‌ استفاده‌ مي‌كنند يا نه‌؟
اگر بخواهيم‌ نگاهي‌ تحليلي‌ به‌ اين‌ پيشگويي‌هاو نقش‌ نوسترا داموس‌ و استفاده‌هاي‌ سوء ازنوشته‌هاي‌ او داشته‌ باشيم‌، بايد به‌ گفته‌هاي‌<<فيليپ‌ جاناتان‌>>جامعه‌ شناس‌ انگليسي‌ كه‌ دردانشگاه‌ كوالالامپور تدريس‌ مي‌كند، رجوع‌ كنيد.او مي‌گويد: <<مدتي‌ اثري‌ از نوشته‌هاي‌ او نبود.يكي‌ از شك‌هايي‌ در مورد او وجود دارد، اين‌است‌ كه‌ چرا پيش‌ بيني‌هاي‌ او به‌ يك‌ مدت‌ صدساله‌ منتهي‌ شده‌ است‌; براي‌ مثال‌ جنگ‌ دوم‌جهاني‌ و همچنين‌ استفاده‌ از سلاح‌ اتمي‌،جنگ‌هاي‌ تزاري‌، سقوط كمونيسم‌ و مسئله‌ انقلاب‌اسلامي‌ همه‌ در يك‌ مقطع‌ زماني‌ به‌ وثوع‌ پيوسته‌است‌ كه‌ جاي‌ ترديد دارد. تمام‌ اين‌ پيش‌بيني‌هادر يك‌ مقطع‌ زماني‌ صد ساله‌ بوده‌>>.
آنچه‌ كه‌ امروز بيشتر براي‌ ما اهميت‌ دارد، اين‌است‌ كه‌ پيش‌ گويي‌هاي‌ امثال‌ نوسترا داموس‌،سوء استفاده‌ هايي‌ در راستاي‌ توجيه‌ اقدامات‌سياسيمون‌ غرب‌ است‌.
فراموش‌ نكنيم‌ كه‌ آينده‌ شناسان‌ امروز دردانش‌ استراتژيك‌، در واقع‌ همان‌ پيش‌ گوهاي‌قرون‌ وسطي‌ هستند كه‌ نوسترا داموس‌ هم‌ وابسته‌به‌ پيشگويي‌ همان‌ عصر است‌. اگر تاريخ‌ را خوانده‌باشيد، اين‌ پيگشويي‌ها هميشه‌ بوده‌; براي‌ مثال‌ درزمان‌ فرعون‌، يك‌ پيشگو به‌ او گفت‌: <<پسري‌ با اين‌شمايل‌ به‌ دنيا مي‌آيد و تاج‌ و تخت‌ تو را مي‌گيرد<و از اين‌ رو فرعون‌ دستور داد تا تمام‌ پسران‌ رابكشند. به‌ همين‌ خاطر مادر موسي‌ مجبور شدبراي‌ اين‌ كه‌ پسرش‌ كشته‌ نشود، او را در رودخانه‌،روي‌ تخته‌ چوبي‌ كوچك‌ قرار دهد و زن‌ فرعون‌آن‌ نوزاد پسر را از آب‌ گرفت‌ و بزرگ‌ كرد و همان‌پسر بعدها كه‌ بزرگ‌ شده‌، عليه‌ فرعون‌ شورش‌كرد.
عمده‌ چيزي‌ كه‌ در شخصيت‌ نوسترا داموس‌مهم‌ بوده‌، اين‌ است‌ كه‌ وي‌ پيشگو بوده‌، اما درصحت‌ و سقم‌ ديدگاههايي‌ كه‌ ارائه‌ كرده‌، در موردپيشگويي‌هاي‌ آينده‌ و تحولات‌ هزاره‌ پس‌ از سال‌2000 در شرايط بعدش‌ و اين‌ كه‌ چه‌ اتفاقي‌خواهد افتاد، ترديد وجود دارد. در حال‌ حاضرچيزي‌ كه‌ مشخص‌ است‌، اين‌ كه‌ از اين‌ ديدگاهها وجهت‌گيري‌ها، غربي‌ها در جهت‌ تاييد و تثبيت‌اقداماتي‌ كه‌ در جهان‌ انجام‌ مي‌دهند، استفاده‌ ويا بهتر بگوييم‌ سوء استفاده‌ مي‌كنند.

نوسترا داموس‌ 11 سپتامبر را پيش‌بيني‌نكرده‌ بود
دكتر جاناتان‌ مي‌گويد: نوستراداموس‌ به‌ هيچ‌عنوان‌ در مورد 11 سپتامبر پيش‌بيني‌ نكرده‌ بود.پيش‌بيني‌هايي‌ كه‌ بعدا از داموس‌ منتشر شده‌، قبلارخ‌ داده‌ بود; يعني‌ زماني‌ ديدگاه‌ نوسترا داموس‌و همچنين‌ كتابش‌ و فيلم‌ مستندش‌، منتشر و به‌نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ بود كه‌ اين‌ اتفاقات‌ رخ‌ داده‌بود، از درگيري‌هاي‌ ناپلئون‌ تا زمان‌ جنگ‌جهاني‌، همچنين‌ استفاده‌ از سلاح‌هاي‌ اتمي‌ ووقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌، اما از اين‌ جا به‌بعد را پيش‌بيني‌ نكرده‌ بود، بلكه‌ اين‌ها را پيش‌نيازهاي‌ آخرالزمان‌ گرفته‌، يعني‌ گفته‌ كه‌ اين‌اتفاقات‌ رخ‌ مي‌دهد تا آخرالزمان‌ اتفاق‌ بيفتد. لذاما تا اين‌ زمان‌ هيچ‌ سند و كتابي‌ و يا در فيلم‌هاي‌خود نوستراداموس‌ مسئله‌ 11 سپتامبر را نداريم‌.البته‌ يك‌ اشاره‌ كلي‌ به‌ نابودي‌ كره‌ زمين‌ مي‌كندكه‌ اين‌ اشاره‌ را من‌ به‌ همان‌ مرحله‌ <<طوفان‌ نوح‌<يا طرح‌ <<بيوسفر 2>>مي‌دانم‌ كه‌ غربي‌ها، اتفاقات‌آينده‌ را در پيشگويي‌هاي‌ داموس‌ وارد كرده‌ و به‌آن‌ جهت‌ داده‌اند كه‌ اگر زماني‌ شرايطش‌ ازلحاظ تكنولوژي‌ فراهم‌ شد، طرح‌ <<بيوسفر 2>>راعملي‌ كنند; يعني‌ زمين‌ را نابود كنند بگويند كه‌ درپيش‌گويي‌هاي‌ نوسترا داموس‌ اين‌ امر بوده‌، اماعقيده‌ من‌ در رابطه‌ با نابودي‌ زمين‌ همان‌آخرالزمان‌ مسلمانان‌ است‌; يعني‌ منجي‌ بشيريت‌امام‌ زمان‌ (عج‌) ظهور مي‌كند و البته‌ اين‌آخرالزمان‌ نيست‌; زيرا حضرت‌ مهدي‌ (عج‌)حكومت‌ مي‌كند و بعد از او نيز حكومت‌ صالحان‌ادامه‌ پيدا خواهد كرد و رجعت‌ اولياي‌ الهي‌، كه‌مستضعفان‌ روي‌ زمين‌ بودند، آغاز مي‌شود تا درهمين‌ دنيا به‌ حق‌ حاكميت‌ براي‌ راهنمايي‌ وتكامل‌ بشر برسند

تعدادي از پيشگويي هاي نوسترا داموس :

اين دو كشور، مدت زياد بر پيمان خود باقي نمي‏مانند.
آنها پس از 13 سال، تسليم بربرها خواهند شد.
به زودي خسارات سنگيني بر دو طرف وارد خواهد آمد؛
تا آنجا كه هركس براي فرار، آرزوي يافتن يك كشتي را مي‏كند. »
(قرن 5 – قطعهء 78 )

به نظر مي‏رسد منظور از دو كشور، روسيه و آمريكا باشند كه پس از چندين كشمكش در قالب جنگ سرد، با يكديگر كنار آمدند و بسيار از پروژه‏هاي تسليحاتي خود را متوقف كردند. ظاهرن اين مصالحه توسط بربرها (احتمالن منظور مسلمانان است) شكسته خواهد شد و جنگ و درگيري شديد پيش خواهد آمد.


« به علت اختلافات داخلي و سهل‏انگاري در فرانسه،
راه در برابر محمديون گشوده خواهد شد.
رود سن (Seine) و زمين‏هاي حاشيهء آن در درياي خون فرو خواهند رفت.
بندر مارسي، پوشيده از كشتي‏ها و بادبانهاي برافراشته خواهد شد. »
(قرن 1 – قطعهء 18 )

اين پيشگويي به وقوع يك جنگ ويرانگر در فرانسه (يا شايد كل اروپا) دلالت دارد.


« هنگامي كه ستارهء دنباله‏دار آشكار گردد،
رهبران سه‏گانه دولتهاي مقتدر باهم دشمن خواهند شد.
ضرباتي كه از آسمان فرود مي‏آيند، زمين را مي‏لرزانند.
پو (Pau) و تيبر (Tiber) متلاطم هستند و ماري بر ساحل ايستاده است. »
(قرن 2 – قطعهء 43 )

به نظر مي‏رسد منظور از رهبران سه‏گانه دولتهاي مقتدر، روساي كشورهاي ايالات متحده، ‌روسيه و چين باشد. اين سه كشور با يكديگر رقابت دارند اما دشمني بالفعلي باهم ندارند. اما ايجاد دشمني بين اين سه دولت، مقارن با ظهور يك ستارهء دنباله‏دار خواهد بود.
پو شهري در جنوب غربي فرانسه و تيبر، سومين رودخانهء بزرگ ايتالياست كه از وسط اين كشور مي‏گذرد. شهر رم نيز در كنار اين رود واقع است.
منظور از ضرباتي كه از آسمان فرود مي‏آيند، بمب‏ها و موشكها مي‏توانند باشند.


« به زودي اوگميون (Ogmion) به قسطنطنيهء بزرگ نزديك خواهد شد.
جمعيت بربرها پراكنده و مدت پيمانشان تمام خواهد شد.
شرك و بت‏پرستي از دو حقيقت حاكم بر جهان حذف مي‏شود.
بربرها و مرد آزاد (Freeman) در كشمكشي هميشگي به سر مي‏برند. »
(قرن 5 – قطعهء 80 )

اگميون يا اوگيموس، يكي از شخصيتهاي افسانه‏اي قديم و از موجودات خرافي اروپائيان است. اين واژه نام يكي از خدايان ناحيهء گل (Gaul) يا همان فرانسه مي‏باشد. اين شخصيت، خداي فصاحت، بلاغت و شعر مي‏باشد. تصويري كه از اين موجود در افسانه‏ها ترسيم شده، عبارت از پيرمردي مي‏باشد كه كمان و چماقي بر دست دارد و از دهانش تورهايي كهربائي و طلايي رنگ پرتاب مي‏كند تا با آنها، انسانهاي داراي رنگهاي مختلف را به دام انداخته و شكار كند.


« به زودي سيطره، نصيب اوگميون خواهد شد.
نيروي برتر اسلامي به نفع او از قدرت كناره گيري خواهد كرد.
به زودي سيطره اوگميون به تمام ايتاليا گسترش مي‏يابد.
با تزويري ماهرانه و دقيق بر نيروي بزرگ هلال، حكم رانده خواهد شد. »
(قرن 6 – قطعهء 42 )

احتمالن منظور از نيروي بزرگ هلال، اتحاد ايجاد شده بين مسلمانان مي‏باشد.


« ساكنين رودس، درخواست كمك خواهند كرد.
آنها به علت سهل‏انگاري وارثانشان، خوار شده‏اند.
امپراطوري عربي، عملكرد خود را بازنگري خواهد كرد.
غرب، موجب احياء دوبارهء اين امپراطوري خواهد شد. »
(قرن 4 – قطعهء 39 )

رودس يكي از جزائر دريايي اژه است. منظور از امپراطوري عربي، مي‏تواند اتحاد كشورهاي عربي در قالب پيمانهاي نظير اتحاديه عرب باشد.پیشگویی ظهور یک فرد قدرتمند در بین اعراب

« عربي سترگ، به زودي به پيش مي‏تازد.
اهالي بيزانس او را با شكست مواجه مي‎سازند.
ساكنين قديمي رودس به مقابله با او مي‏‎شتابند.
مجارها، او را آزار و اذبت بسيار خواهند كرد. »
(قرن 5 – قطعهء 47 )سردار قدرتمند عرب

« به زودي در منطقهء عربي ثروتمند،
شخصي توانا و آشنا به شريعت محمد زاده خواهد شد.
او با اسپانيا درگير و بر غرناطه استيلا خواهد يافت.
او همچنين از راه دريا بر مردم ليگوريا پيروز خواهد شد. »
(قرن 5 – قطعهء 55 )

منظور از مردم ليگوريا، اهالي ايتاليا هستند، زيرا اين ناحيه، منطقه‏اي ساحلي در مجاورت فرانسه و مركزش شهر جنوا مي‏باشد.
غرناطه (گرانادا) نيز همان شهر تاريخي اندلس در اسپانيا مي‏باشد. البته در كشور نيكاراگوآ نيز شهري به نام گرانادا وجود دارد.

« جنگ بربرها به درياي سياه كشيده مي‏‎شود.
دالماسي (Dalmacia) بر اثر خون‏ريزي‏هاي بسيار، دچار اضطراب مي‏گردد.
مردي از فرزندان اسماعيل به اوج قدرت مي‏رسد.
تهديد كنندگان (اين مرد) با وجود كمك پرتغال، بر خود مي‏لرزند. »
(قرن 9 – قطعهء 60 )

منظور از اسماعيل، كسي است كه نسبش به حضرت اسماعيل مي‏رسد. دالماسي منطقه‏اي در ساحل درياي آدرياتيك يوگوسلاوي است كه امروزه بخش اعظم آن در جمهوري كروواسي واقع مي‏باشد. اما کمک پرتغال در واقع می تواند تمثیلی از کمک آمریکا به کشورهای منطقه باشد؛ ضمن اینکه در جریان جنگ 1973 (رمضان) بین اعراب و اسرائیل، تنها کشور پرتغال بود که اجازه داد هواپیماهای آمریکایی پس از توقف و سوختگیری، ملزومت مورد نیاز اسرائیل را به مقصد حمل کنند.

Dalmatia (دالماسی)حوادثي بسيار رعب انگيز

« بر اثر حرارتي همچون گرماي خورشيد،
ماهيان درياي سياه، نيم‏پز مي‏شوند.
ساكنين اين منطقه به زودي آن را تباه خواهند ساخت،
در حالي كه رودس و جنوا نياز شديدي به غذا دارند. »
(قرن 2 – قطعهء 3 )

در اين رباعي، به وضوح تاثيرات مخرب يك انفجار هسته‏اي در منطقهء درياي سياه كه توام با نور و حرارت بسيار زياد است، پيشگويي شده است. همچنين اشاره به كمبود غذا در رودس (يونان) و جنوا (ايتاليا) شده است كه به نظر مي‏‎رسد منظور وقوع قحطي در سراسر اروپا مي‏‎باشد.

ظهور پادشاهي بسيار ترسناك

« به زودي، دامنهء نفوذ از فاس به كشورهاي اروپايي كشانده مي‎شود.
شهرها در آتش مي‏‎سوزند و شمشيرها، سرها را قطع مي‏كند.
بزرگ مردي از آسيا، با سپاهي بسيار رعب‏انگيز، از زمين و دريا سر مي‏رسد.
با او مرداني هستند كه كه مانند مردگان، چهره‏هايي رنگ پرده دارند و صليبيان را نابود مي‏كنند. »
(قرن 6 – قطعهء 80 )


فاس يكي از شهرهاي مراكش مي‏باشد. فاس يكي از ريشه‏دارترين و باسابقه‏ترين مراكز سواحل بربريان بوده است. در بسياري از پيشگويي‏هاي نوسترآداموس، ردپاي اين منطقه به چشم مي‏خورد.
ارسال توسط حسین مدبّر